Om ossFörsäkringsfrågor blir allt viktigare. För närvarande sker det stora förändringar både i Sverige och utomlands.Samtidigt som mångfalden och valfriheten ökar blir det allt svårare och mer komplicerat att finna den bästa lösningen.

R.P.A:s uppgift är att hjälpa dig finna den bästa lösningen.Vi erbjuder en heltäckande och kvalificerad service i frågor som rör personförsäkring och kringliggande områden.R.P.A arbetar som försäkringsförmedlare på uppdrag av både privatpersoner och företag. Vi är på många sätt annorlunda än andra svenska försäkringsförmedlare. R.P.A ser pensions- och försäkringsfrågan som en helhet.En viktig fördel är att vi som försäkringsförmedlare kan jämföra olika alternativ som erbjuds på marknaden. Det innebär att vi sparar både tid och pengar åt dig som kund.R.P.A arbetar inom ett brett fält med


Vi på R.P.A har ambitionen att alltid ge dig som kund hos oss bästa service och skapa förutsättningar för en långsiktig relation.R.P.A är medlem i Hjerta, som är en av Nordens största förmedlarorganisationer inom försäkring och finansiella tjänster för att möjliggöra rätt pris och produkt genom upphandlingsstyrka. R.P.A är också medlem i nätverket Sigillet som består av ett flertal försäkringsmäklerier runt om i Sverige där vi har kontinuerligt erfarenhetsutbyte.
Sidan och dess innehåll är © R.P.A 2008. Skapad av Axel Bofeldt och Mikael Norling.